Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Додатки до проекту рішення сільської ради

Дата: 12.02.2020 09:39
Кількість переглядів: 824

                                                                                  Додаток

                                                                                  до рішення сесії  Дубечненської

                                                                                  сільської ради

                                                                                  від _______2020 року № ____

 

Порядок

залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради

 

  1. Загальні положення

         1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019р. № 132 – IX.

         Основною метою Порядку є забезпечення містобудівної діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яке включає планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, комплексного благоустрою, створення, розвитку, реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування, інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради.

         Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – розвиток інфраструктури) населених пунктів Дубечненської сільської ради  належить до відання Дубечненської сільської ради.

         Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у одному з сіл Дубечненської сільської ради, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради, крім випадків, передбачених п. 1.5. цього порядку.

         1.2. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури полягає у відрахуванні замовником до місцевого бюджету коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради.

         1.3. Використання коштів пайової участі відбувається у порядку, передбаченому законодавством.

         1.4. Дія цього Порядку поширюється на всіх Замовників незалежно від їх форми власності при новому будівництві, розширенні, реконструкції та реставрації, крім випадків передбачених п. 1.5.  цього Порядку.

         У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

         –  будівництво – спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт;

         – договір – договір про пайову участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради, що укладається між замовником і Дубечненською сільською радою, відповідно до типового договору, затвердженого цим Порядком;

         – замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

         – інженерно-транспортна інфраструктура  комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

         – об’єкт будівництва (далі  Об’єкт) – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

         – проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва;

         – пайова участь – кошти замовників, що вносяться ними до сільського бюджету для створення і розвитку інфраструктури населених пунктів Дубечненської сільської ради у відповідності до цього Порядку на підставі Договору.

         1.5. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

         1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

         2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

         3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

         4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

         6. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

         7. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

         8. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

         9. об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

         10. об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

         11. об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

         12. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та спорудналежать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;

         13. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та спорудналежать до будівель промислових;

         14. об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).

         1.6. У випадках, передбачених пунктом 1.5. цього Порядку, замовники будівництва підтверджують приналежність об’єкта будівництва до зазначених видів будівель шляхом надання до Дубечненської сільської ради відповідних передбачених чинним законодавством України  підтверджуючих документів. 

         1.7. Якщо Замовник бере участь у Державній програмі «Доступне житло» та здійснює будівництво будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла, але частина житлового та/або нежитлового фонду реалізуються інвесторам по ринковій вартості (не за програмою доступного або соціального житла), то Замовник залучається до сплати пайової участі щодо тих частин житлового та/або нежитлового фонду, які реалізуються інвесторам по ринковій вартості. У такому випадку розрахунок пайової участі здійснюється згідно умов п. 2.5. цього Порядку.

 

  1. Розмір пайової участі

         2.1.   Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з виконавчим комітетом сільської ради (відповідно до встановленого сільською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

         2.2. Витрати замовника на реконструкцію або поліпшення вже існуючих інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки розмір пайової участі не зменшують.

         2.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, пайова участь визначається на основі встановлених виконавчим комітетом сільської ради нормативів для одиниці створеної потужності (1 (одного) кв.м. житлової або нежитлової площі).

         При цьому, норматив одиниці створеної потужності визначається як опосередкована вартість об’єктів згідно з основними показниками опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування, що є чинними на дату проведення розрахунку розміру пайової участі.

         2.4.  Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради з урахуванням інших передбачених законом відрахувань становить:

         1. для нежитлових будівель та споруд (нежитловий фонд) – 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

         2. для житлових будинків (житловий фонд) – 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування;

         2.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради визначається протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації Дубечненською сільською радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

         У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

 

3. Договір про пайову участь

         3.1. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у населених пунктах сільської ради, зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених п. 1.5 цього Порядку. 

         Заяву про намір взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту Замовник подає до Дубечненської сільської ради. До вказаної заяви долучаються наступні документи;

– копія правовстановлюючого документа, на підставі якого заявник володіє, користується даною земельною ділянкою (державного акта на право власності на земельну ділянку, договору купівлі-продажу, договір оренди тощо);

– документи, що підтверджують загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта (для нежитлових будівель та споруд);

         В разі необхідності може витребовуватись інша додаткова інформація.

         До компетенції Дубечненської сільської ради не віднесено повноваження щодо перевірки дотримання будівельних норм, державних стандартів і правил при складанні проектно-кошторисної документації.   

         Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів. Всі документи подаються в належно посвідчених копіях.  

         Для Замовників-юридичних осіб до заяви додаються: установчі документи (статут, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи про призначення керівника).

         Для Замовників-фізичних осіб до заяви додаються: копії паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) Замовника. У разі, якщо громадянин України, який через свої релігійні або інші переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера), та офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, подається лише копія паспорта громадянина України

         У випадку представлення інтересів заявника довіреною особою, подаються належно посвідчені копії паспорту, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податку (ідентифікаційного номера) представника та довіреності.

         3.2. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня отримання зазначених вище документів.

         Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

         Невід’ємною частиною договору є розрахунок розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів.

         3.3. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сплачується в грошовій формі єдиним платежем або частинами, що визначається договором. 

         Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради зараховується до сільського бюджету.

         3.4. Невиконання Замовниками вимог закону та цього Порядку, в частині термінів укладення Договору та сплати коштів пайової участі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, не звільняє їх від обов’язку укладення Договору та сплати коштів пайової участі після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

         3.5. Рішення щодо відстрочення (перенесення) термінів сплати пайової участі по укладених договорах приймає виконавчий комітет сільської ради на підставі заяви Замовників із зазначенням суми, терміну відстрочення та причин неможливості сплати, які є підставою для відстрочення платежу, що підтверджується відповідними документами.

         3.6. Функції з підготовки проектів договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради, розрахунків пайової участі  покладаються на виконавчий комітет Дубечненської сільської ради. Правочини щодо пайової участі вчиняє виконавчий комітет Дубечненської сільської ради.

 

4.Використання коштів пайової участі

         4.1. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів сільської ради, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл.

         4.2. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів сільської ради, вирішуються в судовому порядку.

 

  1. Відповідальність Замовників

         5.1. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за недотримання строків укладення договору про пайову участь та сплати пайової участі, встановлених законодавством України та цим Порядком.

         5.2. Замовники несуть відповідальність відповідно до законодавства України за повноту і достовірність поданих до Дубечненської сільської ради даних та документів, в тому числі на підставі яких укладається договір про пайову участь, визначається розмір пайової участі.

         5.3. У разі прострочення строків сплати, визначених договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного договору про пайову участь та сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної договором, за кожний день прострочення платежу.

5.4. Контроль за дотриманням замовниками встановлених укладеними договорами про пайову участь строків та обсягів сплати пайової участі здійснюється відповідними відділами виконавчого комітету Вищедубечанської сільської ради в межах повноважень та в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

Секретар сільської ради                                                               І.МАЗУРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора