Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Положення про відділення соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Дубечненської сільської ради

Дата: 10.08.2020 11:48
Кількість переглядів: 4816

                                                                                                                                                                                          

ПОГОДЖЕНО                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Дубечненської                                                                директор Центру

сільської ради                                                                              надання соціальних послуг

від ___________№_____                                                            Дубечненської сільської ради

                                                                                                      від  27.04.2020 року №  6 - од                                                           

______________ А.П. Костючик                                               ___________ І.В. Патейчук                   

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ДУБЕЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Відділення соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Дубечненської сільської ради (далі – відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання  соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають ІІІ, ІVіV групу рухової активності) та потребують постійної сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

 • особам похилого віку;
 • особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 • хворим (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше, як чотири місяці).

2. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та Постановами Верховної Ради прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами КМУ, наказами Мінсоцполітики України, актами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, Дубечненської сільської ради, наказами директора  Центру, а також даним Положенням.

 

 

 

 

3. Положення про відділення та посадова інструкція завідувача відділення          

затверджуються наказом директора Центру.

        4. Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують

 цілодобового стороннього догляду.

 5. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної

 допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія

 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

 жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок

 Чорнобильської катастрофи і віднесені до І, ІІ і ІІІ категорії, особи депортовані за

 національною ознакою.

                  ІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

1.Основними принципами діяльності відділення є: законність, соціальна

  справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність

  за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини,

  адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові

  від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання

  соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних

  послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних

  коштів.

 1. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:
 • догляд вдома:
 1. придбання і доставка продуктів, промислових та господарських товарів;
 2. допомога у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів, посуду, винесення сміття, тощо);
 3. приготування їжі;
 4. годування (для ліжкових хворих);
 5. миття посуду;
 6. доставка води з колонки (колодязя);
 7. надання допомоги з проведення сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки 0,02 га);
 8. допомога при консервації овочів, фруктів;
 9. заготівля овочів на осінньо-зимовий період;
 10. піднесення вугілля, дров до господарського приміщення;
 11. розпалювання печей, груб;
 12. прання білизни та одягу;
 13. ремонт одягу (дрібний);
 14. придбання і доставка медикаментів;
 15. сприяння у направленні до стаціонарної установи, установи охорони здоров’я та соціального захисту населення;
 16. забезпечення супроводження (супровід отримувача соціальних послуг у поліклініку, лікарню,тощо);
 17. відвідування хворих в закладах охорони здоров’я;
 18. зміна постільної, натільної білизни;
 19. розчісування;
 20. стрижка волосся (не модельна);
 21. гоління;
 22. вмивання, обтирання, обмивання;
 23. обрізання нігтів (без патології) на руках або ногах;
 24. миття голови;
 25. допомога у користуванні туалетом (подача й винесення з подальшою обробкою);
 26. купання, надання допомоги при купанні;
 27. вологе прибирання;
 28. генеральне прибирання;
 29. косметичний ремонт;
 30. очищення від пилу килимів, доріжок;
 31. підбілювання печей та груб;
 32. прибирання подвір’я, розчистка снігу;
 33. винесення сміття;
 34. миття вікон (не більше трьох);
 35. обклеювання вікон (не більше трьох);
 36. написання листів, заяв, скарг, отримання довідок, інших документів;
 37. надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентських книжок, оплата комунальних послуг, звіряння платежів, передача показників, заміна книжок);
 38. надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні послуги);
 39. оформлення замовлень для надання побутових послуг;
 40. оформлення замовлень на пиляння та рубання дров;
 41. оформлення замовлень на оранку присадибних ділянок;
 42. оформлення замовлень на доставку дров, вугілля;
 43. надання послуг з виконання ремонтних робіт (допомога в ремонті житлових приміщень);
 44. психологічна підтримка (бесіди, спілкування, мотивація до активності, читання преси);
 45. представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях (виконання доручень, пов’язаних з необхідністю відвідування різних організацій);
 46. допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 47. надання інформації з питань соціального захисту населення;
 48. надання ритуальних послуг.

   Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами, надаються за плату.

Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

  3.Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-тирічного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату, відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

   4.Дубечненська сільська рада може приймати, як виняток, рішення    

(розпорядження) про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних,що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг для громадян,передбачаються в кошторисі Центру за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.

ІІІ. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

   1.Відділення має право:

1.1. вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого

самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи;

1.2. подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що

належить до його компетенції, а також пропозиції щодо укладання в

установленому порядку договорів з підприємствами, установами  та

організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на

виконання покладених на відділення завдань;

1.3. укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

1.4. залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм

власності для надання  соціальних послуг особам, які перебувають у складних  

            життєвих ситуаціях; в установленому порядку одержувати від  підприємств,

установ та організацій інформації з питань, що  належить до його компетенції;

1.5. вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів

громадян, яких обслуговує відділення;

  2.За порушення трудової дисципліни та нормативно – правових актів працівники відділення несуть відповідальність, відповідно до норм діючого законодавства.

 

 

 

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО

  1.Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач,який призначається на посаду і звільняється з посади директором Центру за погодженням із сільським головою.

  2.Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр,спеціаліст) відповідного напряму підготовки.

  3.Завідувач здійснює керівництво та організовує роботу соціальних робітників, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

  4.Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров’я громадянина, який обслуговується,його віку, рівня рухової активності,здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській місцевості, інших місцевостях, що не має транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей;

       один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян,яким установлена V група  рухової активності).

  5.На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціаль-

ної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план  надання

соціальної послуги, після чого між громадянином і центром укладається договір,

в якому зазначаються зміст та обсяги послуги, порядок оплати, обумовлюються

періодичність,  строки надання соціальної послуги відділенням соціальної

допомоги  вдома,  інші умови.

  6.Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердже-

ним графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з

догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (ІІІ групи

рухової активності – два рази на тиждень,ІV- три  рази,V- п’ять разів),

 періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у  договорі період),

організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість,

 визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

  7.На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної допомоги

вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

 1. письмова заява громадянина;
 2. медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;
 3. карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних  послуг;
 4. один примірник договору, укладеного громадянином і Центром про надання соціальних послуг;
 5. довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб;
 6. інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення  виконавчого органу сільської ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;
 7. копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
 8. копія рішення (розпорядження) Дубечненської сільської ради або утвореної нею комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);
 9. копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;
 10. довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;
 11. індивідуальний план надання соціальної послуги;
 12. копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для внутрішньо переміщених осіб).

   8. Соціальні робітники, які надають соціальні послуги, зобов’язані сумлінно

ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, не

допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони

обслуговують, зберігати в таємниці інформацію,отриману під час виконання своїх

службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти

зазначених громадян.

   9.Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян є

наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин,

алкоголю, психічних захворювань,що потребують перебування на спеціальному

диспансерному обліку.

  10.У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань соціальні робітники зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.

  11.Надання соціальних послуг громадянам, які перебувають  на обслуговуванні

відділення соціальної допомоги вдома, припиняється за письмовим

повідомленням громадян у разі:

 1. поліпшення стану здоров’я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;
 2. виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує відділення соціальної допомоги вдома, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);
 3. направлення громадянина до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного  інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання;
 4. зміни місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється повноваження територіального центру);
 5. надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);
 6. надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;
 7. відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;
 8. невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги;
 9. грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру;
 10. порушення громадського порядку(сварки,бійки тощо);
 11. систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;
 12. виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома;
 13. припинення діяльності територіального центру. В такому разі місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо);
 14. у разі смерті громадянина.

12.У разі смерті громадянина надання соціальних послуг припиняється на підставі наказу та копії свідоцтва про смерть або довідки про смерть; робиться позначка в журналі  обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення.

 

 

Завідувач відділення

соціальної допомоги вдома                                                                          Н.М. Бегадь


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора