Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Посадова інструкція завідувача відділення соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Дубечненської сільської ради

Дата: 10.08.2020 11:50
Кількість переглядів: 8153

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       директор Центру

                                                                         надання соціальних послуг

                                                                             Дубечненської сільської ради 

                                                                                         наказ № 6– од від 27.04.2020                                                                                                           

                                                                              _____________   І.В. Патейчук

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

завідувача відділення соціальної допомоги вдома

Центру надання соціальних послуг

Дубечненської сільської ради

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Посадова інструкція завідувача відділення соціальної допомоги вдома (далі – посадова інструкція) визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду завідувача відділення соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг.

1.2. Посада "Завідувач відділення соціальної допомоги вдома" відноситься до категорії "Керівники".

  1.3. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за  освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

  1.4.Завідувач відділення соціальної допомоги вдома (далі – відділення)  призначається і звільняється з посади наказом директора Центру.

  1.5.Завідувач підпорядковується безпосередньо директору Центру.

  1.6.При виконанні службових обов'язків завідувач відділення соціальної допомоги вдома керується: Конституцією України, Законами України, указами  Президента України, постановами Верховної ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, Загальною декларацією прав людини, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, Законами України "Про соціальні послуги", Законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних", Кодексом законів про працю, актами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Волинської державної адміністрації, Дубечненської сільської ради, наказами директора Центру, Положенням про відділення соціальної допомоги вдома, цією посадовою інструкцією  та іншими законодавчими актами, що стосуються діяльності відділення.

 

1.7.Завідувач відділення повинен знати:

- основні принципи роботи на комп'ютері;

- відповідні програмні засоби;

 - інструктивні та методичні документи, що стосуються діяльності відділення соціальної допомоги;
 - основи психології людини та соціально-психологічні аспекти допомоги особам пенсійного віку та інвалідам;
 - санітарно-гігієнічні вимоги з догляду за хворими в домашніх умовах;
 - основи громадянського права, опіки та піклування;
 - пільги та переваги, що встановлені для ветеранів війни та праці;
 - основи діловодства;
 - державну мову;
 - основи управління;

- правила ділового етикету;

- норми та правила охорони праці та протипожежного захисту.

  1.8. Завідувач відділення соціальної допомоги вдома керує роботою соціальних робітників.

1.7. Під час відсутності, завідувач заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Завідувач здійснює керівництво діяльністю відділення соціальної допомоги вдома.

Забезпечує виконання покладених на відділення завдань щодо виявлення одиноких громадян похилого віку та одиноких непрацездатних громадян, разом з представниками закладів охорони здоров'я, житлово-комунальних підприємств, громадських організацій.

Обстежує матеріально-побутові умови проживання громадян, визначає потреби в одержанні матеріальної, натуральної, побутової та соціально-медичної допомоги, наданні різних видів соціальних послуг, встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності на підставі акта обстеження, карти медичного огляду (висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування), особистої заяви.

Укладає договір з громадянином, у якому передбачаються види послуг, що надаватимуться соціальним робітником відділення, здійснює підготовку особової справи громадянина, який приймається на обслуговування.

 Планує роботу відділення згідно з потребами громадян, складає графіки щодо встановлення періодичності й термінів надання послуг соціальним робітником.

Встановлює зв'язок з підприємствами, установами, організаціями, в яких працювали громадяни, для надання різних видів послуг, здійснює контроль за їх якісним наданням, залучає до роботи громадські, приватні установи, вживає заходів щодо отримання благодійної допомоги.

2.2. Інформує управління соціального захисту населення про стан обслуговування громадян, веде облік, складає та подає звітність відповідно до встановленої форми.

2.3. Несе матеріальну відповідальність за наявність основних коштів, малоцінного інвентарю та устаткування.

2.4. Контролює діяльність соціальних робітників, проводить їх навчання, забезпечує належні умови праці, відповідає за ведення документації, облік та звітність відділення,  розробляє поточні та перспективні плани відділення;

бере участь у розробці нормативних та організаційно методичних документів;

організовує і забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ діяльності відділення; готує аналітичні довідки щодо роботи відділення; забезпечує розгляд у встановленому порядку пропозицій, заяв і скарг громадян та вживає заходи для їх усунення; веде облік одиноких непрацездатних громадян, які живуть у зоні дії відділення і які потребують сторонньої допомоги.

 

2.5. Визначає кількість громадян, які обслуговуються, та обсяг роботи соціальних робітників з урахуванням характеру послуг, які надаються, розміру території в зоні обслуговування, наявності громадського транспорту тощо.

2.6. Використовує нові форми обслуговування.

2.7. Контролює якість надання соціальних послуг працівниками відділення та їх відповідність до потреб громадян похилого віку та інвалідів, яких обслуговують.

2.8. Координує діяльність громадських та інших недержавних структур у сфері соціально-побутового обслуговування громадян похилого віку та інвалідів.

2.9. Організовує через органи охорони здоров'я, підприємства торгівлі, громадського харчування, комунального господарства та побутового обслуговування необхідну соціально-медичну та соціально-побутову допомогу.

2.10. Сприяє залученню позабюджетних коштів для надання безплатної допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам.

2.11. Здійснює добір, раціональну розстановку кадрів, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу.

2.12. Розподіляє посадові обов'язки між працівниками відділення з обумовленням їх взаємозамінності.

2.13. Проводить інструктажі, забезпечує контроль за додержанням персоналом правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. ПРАВА

Завідувач відділення соціальної допомоги вдома має право:

3.1.повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності тавживати дії щодо їх запобігання та усунення;

3.2. отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії;

3.3. вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав;

3.4. вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю;

3.5. знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності;

3.6. подавати запити і отримувати інформацію, документи та матеріали необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва;

3.7. підвищувати свою професійну кваліфікацію;

33.9. ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 Завідувач відділення соціальної допомоги вдома несе відповідальність за :

4.1. невиконання або несвоєчасне виконання обов`язків;

4.2. недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

4.3. розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці;

4.4. невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних наказів керівництва;

4.5. правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством;

4.6. завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством;

4.7. неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  ЗА ПОСАДОЮ

 Завідувач відділення співпрацює з Волинською обласною адміністрацією, з структурними  підрозділами Старовижівської РДА, районною радою, ОТГ, сільськими радами, підприємствами, установами та організаціями.

 

 

 З інструкцією ознайомлена                                         Н. М. Бегаль


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора