Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Положення про відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с. Кримне

Дата: 10.08.2020 11:57
Кількість переглядів: 3962

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             директор Центру

                                                                               надання соціальних послуг

                                                                                  Дубечненської сільської ради

                                                                                   від  27.04.2020 року №  8 - од                                                                                                    

                                                                                 ___________ І.В. Патейчук                   


 

 

 
                                        ПОЛОЖЕННЯ
 про відділення стаціонарного догляду  для постійного проживання
 с. Кримне територіального центру соціального обслуговування
        (надання соціальних послуг) Старовижівського району

 
  1. Відділення стаціонарного догляду   для  постійного   проживання територіального центру (далі - відділення стаціонарного догляду) утворено  для  обслуговування  15 одиноких громадян, до якого на постійне  проживання,   повне   державне  утримання  безоплатно  приймаються одинокі громадяни похилого віку,  інваліди (які досягли 18-річного віку),  хворі  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на  період до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які  відповідно  до  висновку  лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не  здатні  до самообслуговування,  потребують  постійного стороннього догляду та допомоги, стаціонарного догляду,  соціально-побутових,   соціально-медичних   та   інших соціальних послуг.

 
  1. У відділенні стаціонарного догляду громадяни  перебувають  на повному державному утриманні,  одержують  соціальну послугу стаціонарного догляду  та відповідно до встановлених норм забезпечуються:
1) житлом,  одягом,  взуттям,  постільною білизною,  м'яким і твердим інвентарем і столовим посудом;
2) раціональним п'ятиразовим харчуванням,  у  тому  числі  з урахуванням  віку  і  стану  здоров'я,  у  межах  натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;
3) цілодобовим медичним обслуговуванням;
4) слуховими  апаратами,  окулярами,   протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;
5) комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).

 
  1. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у відділенні стаціонарного догляду, пенсія виплачується відповідно до статті 88 Закону України „Про пенсійне забезпечення”.

 
  1. За розпорядженням Старовижівської районної ради до  відділення стаціонарного догляду за наявності вільних місць на загальних умовах строком до  чотирьох  місяців  можуть  прийматися одинокі громадяни похилого віку,  інваліди (які досягли 18-річного віку),  хворі (з  числа  осіб  працездатного  віку на  період  до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії громадян перебувають у  відділенні стаціонарного догляду  на умовах 100%-го відшкодування витрат на їх утримання або за рахунок додаткових коштів місцевого бюджету.

 
  1. Право   на   позачергове   влаштування  до відділення стаціонарного догляду  мають  одинокі  ветерани   війни,   особи,   на   яких поширюється  дія  Закону  України  "Про  статус  ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту",  жертви  нацистських переслідувань,  особи,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою, у разі, коли вони не здатні  до  самообслуговування,  потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.

 
Одинокі ветерани праці,  самотні громадяни похилого  віку та члени  сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до відділення стаціонарного догляду.

 
6. Громадяни,  які  уклали   договір   довічного   утримання (догляду), до відділення стаціонарного догляду не приймаються.

 
       7. До відділення стаціонарного догляду  громадяни  приймаються  за путівкою управління соціального захисту населення Старовижівської районної державної адміністрації, виданої на підставі письмової заяви громадянина,   паспорта, висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я про не здатність його  до  самообслуговування  та  потребу  в постійному сторонньому догляді та допомозі, довідки про розмір призначення пенсії, довідки про склад сім’ї за встановленою формою, витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності).

 
        8. На кожного громадянина,  який перебуває у відділенні стаціонарного догляду, ведеться особова справа, в якій міститься:
1) особиста письмова заява громадянина встановленого зразка,підписана керівником і завірена печаткою;
2) копія паспорта;
3) копія ідентифікаційного коду;
4)копія пільгового та пенсійних посвідчень;
5) дві фотокартки особи;
6) висновок лікарсько- консультативної комісії  закладу охорони здоров'я про нездатність до самообслуговування та потребу в  постійному сторонньому  догляді та допомозі;
7) довідка про розмір призначеної пенсії, або ДСД;
8) довідка про склад сім'ї  (форма N 3);
9) інформація з Державного реєстру прав,отримана посадовою особою  УСЗН шляхом безпосереднього  доступу до цього Реєстру  про  відсутність  укладеного договору довічного утримання (догляду);
10) довідка  медико-соціальної  експертної  комісії  про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності); 
11) копія наказу про надання (припинення) соціальних послуг;
12) копія рішення (розпорядження)районної ради або утвореної нею комісії про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу( за наявності);
13) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних   послуг;
14) індивідуальний план надання соціальної послуги;
15) договір про надання соціальної послуги;
16) копія довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи (для 
внутрішньо-переміщеної особи);
17) медична картка про стан здоров’я встановленого зразка;
18) акт обстеження матеріально-побутових умов проживання ;
19) путівка.

 
9. Громадяни,  які приймаються до відділення стаціонарного догляду проходять  карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів,  після  чого  у  разі  відсутності  інфекційних  захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.

 
10. Тимчасове вибуття громадянина із відділення стаціонарного догляду за  особистим  бажанням  дозволяється  за  висновком   лікаря   та письмовим зобов'язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги. Тимчасове вибуття дозволяється на термін не більше двох місяців на календарний рік. 

 
Витрати, пов'язані  з  поїздкою  до  родичів  або інших осіб, територіальний центр не компенсує.

 
Якщо громадянин тимчасово вибуває із відділення стаціонарного догляду на  цей  період  він знімається з матеріального забезпечення, але залишається у списках мешканців і пенсія за період відсутності виплачується йому у повному розмірі.  Про вибуття із відділення стаціонарного догляду громадянин  завчасно  (за  три дні) письмово повідомляє завідувача  відділення стаціонарного догляду.

 
11. Адміністрація   територіального   центру   відповідно  до законодавства може виконувати  обов'язки  опікуна  (піклувальника), щодо громадян, які перебувають у відділення стаціонарного догляду , яким не встановлено опіку чи  піклування  або  не  призначено  опікуна  чи піклувальника, і одночасно вживає заходів до встановлення опіки чи піклування над такими громадянами.

 
12. Перебування громадянина у відділенні стаціонарного догляду припиняється за погодженням з управлінням соціального захисту населення Старовижівської районної державної адміністрації на підставі письмової заяви громадянина та наявності інформації про нове місце проживання і забезпечення йому постійного стороннього догляду.

 
У разі  припинення  перебування  у відділення стаціонарного догляду  громадянину видається одяг,  білизна,  взуття (згідно із сезоном), документи,  власні речі та цінності (ощадна книжка,  цінні  папери тощо),  які   зберігалися   у  відділенні,  а  також  довідка  із зазначенням строку перебування у відділенні.

 
13. Забезпечення громадян,  які перебувають  у відділенні стаціонарного догляду ,  здійснюється  відповідно до нормативів,  передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів  і відділеннь стаціонарного догляду   територіальних   центрів,  затверджених Міністерством соціальної політики України.

 
14. Відділення стаціонарного догляду очолює завідувач, який призначається на посаду і  звільняється  з посади  директором територіального центру за погодженням з  начальником  управління соціального захисту населення Старовижівської  районної державної адміністрації.

 
Завідувач  відділення стаціонарного догляду повинен мати вищу медичну або іншу вищу освіту (магістр, спеціаліст) напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки.

 

 

 
Завідувач  відділення 
стаціонарного догляду 
для постійного проживання                                               Т. П. Дикса

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора