Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Положення про відділення соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді

Дата: 10.08.2020 12:00
Кількість переглядів: 3426

 

 

                                                                                                                                                                                         

ПОГОДЖЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Дубечненської                                                            директор Центру

сільської ради                                                                          надання соціальних послуг

від ___________№_____                                                        Дубечненської сільської ради

                                                                                                  від  27.04.2020 року №  7 - од                                                           

______________ А.П. Костючик                                            ___________ І.В. Патейчук                   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ДУБЕЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

      1.Відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Центру надання соціальних послуг Дубечненської сільської ради (далі – відділення ), утворено для надання соціальних послуг сім’ям, дітям та  молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

      2.Відділення у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та Постановами Верховної Ради прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами КМУ, наказами Мінсоцполітики України, актами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, Дубечненської сільської ради, наказами директора  Центру, а також даним Положенням.

    3.Положення про відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та посадова інструкція завідувача відділення затверджуються наказом директора Центру.

    4. Відділення надає послуги на безоплатній основі.

                  ІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

    Відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді забезпечує виконання загальнодержавних та інших соціальних програм з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.                                                    

    1. Основними принципами діяльності відділення є: законність, соціальна справедливість, доступність та відкритість, конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм, додержання і захист прав людини, адресність та індивідуальний підхід, добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг, комплексність та системність під час надання соціальних послуг, дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

 

2. Основними завданнями відділення є:

       2.1. проведення соціально – профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

        2.2. виявлення  та облік сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

        2.3. здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, проведення оцінки потреб, визначення соціальних послуг та методи соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки.

        2.4.  організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

        2.5. здійснення контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

        2.6. сприяння соціальній та психологічній адаптації дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

        2.7. інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

        2.8. надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

        2.9. забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

3. Відділення відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.Здійснює заходи щодо:

-  соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням;

- надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з: соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики.

3.2.За результатами оцінки потреб відділення надає послуги з:

  • соціальної інтеграції та реінтеграції;
  • соціальної адаптації;

 

 

 

  • соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
  • кризового та екстреного втручання;
  • представництва інтересів;
  • посередництва (медіації);
  • консультування;

-    соціальної профілактики.

3.3. Забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням управління  соціального захисту населення РДА.

3.4. Складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

3.5. Впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин.

3.6. Узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає директору і обласному Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

3.7.  Співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами Національної поліції.

   4.Відділення здійснює виявлення та веде облік:

- сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- осіб з числа випускників інтернатних закладів;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів,     

   піклувальників;

-  учасників АТО;

-  осіб з інвалідністю;

- осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

- осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми.

ІІІ. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Відділення має право:

          1.1.вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями дітьми та молоддю;

         1.2.подавати пропозиції Центру надання соціальних послуг до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належить до його компетенції, а також пропозиції щодо укладання в установленому порядку договорів з підприємствами, установами  та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт,

 

 

спрямованих на виконання покладених на відділення завдань;

         1.3. укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

         1.4. залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу  сімей, які  перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від  підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що  належить до його компетенції;

         1.5. вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

2. За порушення трудової дисципліни та нормативно – правових актів працівники відділення несуть відповідальність, відповідно до норм діючого законодавства.

ІV. КЕРІВНИЦТВО

  1.  Відділення очолює  завідувач, який призначається на посаду та звільняється  з посади наказом директора Центру за погодженням з засновником Центру.   

 Посаду завідувача може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки.

   2. Завідувач відділення:

         2.1. здійснює загальне керівництво діяльністю відділення, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань, законність прийнятих рішень;

         2.2. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції  відділення;

         2.3. представляє відділення у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

         2.4. розпоряджається в установленому порядку майном відділення згідно із повноваженнями;

         2.5 діяльність відділення фінансується за рахунок коштів Центру надання соціальних послуг, місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відділення у своїй діяльності  забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

Завідувач відділення                                                                                       Ю.О. Мазурик

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора