Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Посадова інструкція завідувача відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Центру надання соціальних послуг Дубечненської сільської ради

Дата: 10.08.2020 12:01
Кількість переглядів: 5046

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       директор Центру

                                                                        надання соціальних послуг

                                                                             Дубечненської сільської ради 

                                                                                наказ № 7 – од від 27.04.2020р.

                                                                                _____________   І.В. Патейчук

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

завідувача відділення соціальної служби

для сім’ї, дітей та молоді

Центру надання соціальних послуг

Дубечненської сільської ради

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Посадова інструкція завідувача відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді (далі – посадова інструкція) визначає повноваження, завдання, обов’язки, права та відповідальність особи, яка займає посаду завідувача відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Центру надання соціальних послуг.

 1.2.Завідувач відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Центру призначається і звільняється з посади наказом директора Центру.

1.3.Завідувач відділення підпорядковується безпосередньо директору Центру та керівництву обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

  1.4.Завідувач відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді (далі – відділення) при виконанні службових обов'язків керується: Конституцією України, Законами України, указами  і розпорядженнями Президента України, указами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної ради України, Конвенцією ООН про права дитини, Загальною Декларацією прав людини, Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи, Законами України "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу із сім'ями, дітьми та молоддю", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Законами України "Про доступ до публічної інформації" "Про захист персональних даних", Положенням про відділення соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, наказами та рішеннями виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань сім’ї та дітей, цією посадовою інструкцією  та іншими законодавчими актами, що стосуються діяльності відділення.

  1.5.Завідувач відділення повинен знати основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, правила ділового етикету, норми охорони праці та протипожежного захисту.

  1.6. Повинен мати: повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за  освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

 Завідувач відділення:

- забезпечує ефективне виконання покладених на відділення завдань  щодо проведення  соціальної роботи  з сім’ями, дітьми та молоддю, законність прийнятих ним рішень;                  

- здійснює керівництво діяльністю відділення;

- розробляє програми з питань сім'ї, дітей та молоді, організовує роботу пов'язану з їх реалізацією, вносить в установленому порядку на розгляд  виконавчої влади пропозиції щодо фінансового забезпечення програм;

- розробляє аналітичні матеріали,  планові показники, комплексні заходи, пропозиції, прогнози розвитку відділення;

- забезпечує узагальнення інформації з питань, що належить до компетенції відділення, готує і подає у встановленому порядку статистичну звітність про результати  соціальної роботи;

- здійснює загальний контроль за додержанням в відділенні стандартів (норм, правил) з питань реалізації соціальних програм;

- готує пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності діяльності відділення з питань, що належать до його компетенції;

- співпрацює з підприємствами, організаціями та установами соціального спрямування при виконанні покладених на відділення завдань, керуючись чиним законодавством України;

- забезпечує контроль в межах наданих повноважень за дотриманням підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності законодавства з питань сім'ї, дітей та молоді;

- вживає необхідних заходів щодо вдосконалення роботи відділення;

- забезпечує розвиток альтернативних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом сприяння утворенню та функціонування дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

- здійснює контроль в межах своєї компетенції за станом реалізації молодіжної і сімейної політики, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм та заходів, спрямованих на розвиток зазначених сфер;

- здійснює соціальне інспектування та супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- здійснює діяльність щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, формування та виконання місцевих програм соціальної підтримки відповідно до положень нормативно-правових актів;

- здійснює діяльність щодо захисту прав дітей відповідно до положень нормативно-правових актів;

- проведення заходів щодо збору та подання до служби у справах дітей відповідної райдержадміністрації документів, які:

    а) підтверджують наявність правових підстав для усиновлення дитини,    

    б) необхідні для влаштування дитини до прийомної сім’ї;

- здійснює діяльність щодо надання адміністративних послуг соціального характеру;

- забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;

-  проводить роботу з документами;

 - забезпечує дотримання законодавства України з питань соціальної роботи та боротьби з корупцією;

- зберігає професійну таємницю, не поширює відомостей, отриманих в процесі діяльності Центру;

- організовує та бере участь у проведенні конференцій, «круглих столів», семінарів, тренінгів, лекцій з питань діяльності відділення;

-  розробляє поточні та перспективні плани відділення;

- бере участь у розробці нормативних та організаційно-методичних документів;

- організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ діяльності відділення;

- готує аналітичні довідки щодо роботи відділення;

- забезпечує розгляд у встановленому порядку пропозицій, заяв і скарг громадян та вживає заходи для їх усунення;

- завідувач відділення несе повну  матеріальну відповідальність за  майно, яке знаходиться на балансі Центру надання соціальних послуг, складає акти на списання, бере участь у проведенні інвентиразації;

- не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

- виконує інші доручення директора Центру.

 

3. ПРАВА

Завідувач здійснює керівництво діяльністю відділенням і має право : 

 - самостійно організовувати свою роботу;

 - представляти інтереси відділення в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях і установах з питань, що належать до його компетенції;

- у встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділення;

- проводити особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділення, розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділення;

- безперешкодно знайомитись з інструкціями, методичними та іншими матеріалами, з метою виконання службових обов’язків;

- брати участь в атестації працівників, що сприятиме підвищенню кваліфікації працівників відділення;

- вносити директору Центру та місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які  перебувають у складних життєвих обставинах;

- в установленому порядку одержувати від  підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що  належить до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді.

                                             4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.Завідувачвідділення несе персональну відповідальність:

- за виконання покладених на відділення завдань, законність прийнятих ним рішень;

-   за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали відомі у зв'язку з  виконанням  посадових обов'язків;

- несвоєчасне, неякісне виконання обов'язків, перевищення своїх повноважень, вчинки, які дискредитують.

- бездіяльність при виконанні посадових обов'язків;

- порушення норм етики поведінки, недотримання етичних і правових норм;

- достовірність і вірогідність даних, представлених директору Центру;

- порушення трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку і посадової інструкції, правил охорони праці та протипожежної безпеки на робочому місці, збереження матеріальних цінностей, закріплених за ним.    

  2.За порушення трудової дисципліни та нормативно – правових актів працівники відділення несуть відповідальність, відповідно до норм діючого законодавства.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  ЗА ПОСАДОЮ

 Завідувач відділення співпрацює з Волинським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зі структурним  підрозділом з питань соціального захисту населення Старовижівської РДА, суб’єктами надання соціальних послуг, управліннями Пенсійного фонду України, робочими органами Фонду соціального страхування України та органами державної служби зайнятості.

 

 З інструкцією ознайомлена                                                           Ю.О. Мазурик

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора