Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ колективних договорів, змін та доповнень до них

Дата: 10.01.2023 11:09
Кількість переглядів: 254

ПОВІДОМНА РЕЄСТРАЦІЯ

 колективних договорів, змін та доповнень до них

         Відповідно до Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (зі змінами)  на повідомну реєстрацію подається один примірник колективного договору, змін та доповнень до нього разом із додатками та супровідним листом.

         На вибір сторін договорів пропонується три варіанти подання документів реєструючому органу:

1)    оригінал паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;

2)    оригінал електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;

3)    електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія), засвідчена кваліфікованою електронною печаткою.

         Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації колективної угоди, змін і доповнень до них, витребовувати додаткові документи та встановлювати додаткові вимоги до оформлення поданих на реєстрацію документів.

         Реєструючий орган письмово інформує про реєстрацію договору, змін та доповнень до нього суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.

         Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику договору, змін і доповнень до нього, і не повертає його сторонам.

Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди.

          Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу. Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

З повною чинною версією постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 768 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115» можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Верховної Ради України     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2013-%D0%BF#Text та використовувати її у подальшій роботі при укладенні колективних договорів/угод.

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗРАЗОК

СУПРОВІДНОГО ЛИСТА ДО КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, ЗМІН ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО НЬОГО, який  необхідно подати в Дубечненську сільську раду

 

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

№_______  від  ________________

                                                                                       Дубечненській сільській раді

 Направляємо на повідомну реєстрацію  (вибрати потрібний варіант)

1) підписаний паперовий оригінал колективного договору (змін чи доповнень до колективного договору) _________________  разом із (назва колективного договору)  додатками, з прошитими і пронумерованими сторінками;

або

2) оригінал електронного колективного договору (змін чи доповнень до колективного договору) ______________,  з пов’язаними з ним (назва колективного договору) кваліфікованими електронними підписами;

або

3) електронну копію паперового оригіналу колективного договору (змін чи доповнень до нього) ________________ , засвідчену кваліфікованою електронною печаткою. (назва колективного договору) 

 

Відповідно до п. 7 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013    № 115 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019  № 768), надаємо/або не надаємо згоду на оприлюднення тексту колективного договору (змін і доповнень до нього) та його/їхніх додатків.

(У разі наявності інформації з обмеженим доступом, вказати сторінки, розділи, пункти, додатки тощо, які не підлягають оприлюдненню, а також підстави щодо обмеження доступу до цієї інформації відповідно до законодавства або рішення сторін).

Додаток: один примірник колективного договору (змін/доповнень до нього) на ___ арк.

___________________                   ________________                            _____________________

(посада особи, яка надсилає лист)   (підпис особи)                         (П. І. Б. особи)

(П. І. Б. виконавця, контактний телефон)

 

Повідомну реєстрацію колективних договорів, змін чи/або доповнень до них у Дубечненській сільській раді здійснює відділ організаційно-правового, кадрового забезпечення та з питань комунального майна. Для подачі на повідомну реєстрацію колективний договір, зміни чи/або доповнення до нього потрібно звернутись особисто до відділу Дубечненської сільської ради  за адресою: вулиця Незалежності, 20, с. Дубечне, Ковельський район, Волинська область, 44412.

 

ПОРЯДОК

повідомної реєстрації територіальних угод, колективних договорів

 

 

 

 

 

 

ДУБЕЧНЕНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СТАРОВИЖІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

26 липня 2021 року                                 с. Дубечне                                          № 104 

 

Про повідомну реєстрацію

колективних  договорів та угод

 

Керуючись повноваженнями передбаченими ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у  відповідності до вимог статті 9 Закону  України  «Про  колективні  договори  та  угоди», статті 15 Кодексу  законів  про  працю  України,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України від 13 лютого 2013 року  № 115 «Про  порядок  повідомної  реєстрації  галузевих (міжгалузевих) і територіальних  угод, колективних договорів» (зі змінами),  з  метою  організації  здійснення  процедури  повідомної реєстрації  колективних  договорів  та  угод:

 

1. ЗАТВЕРДИТИ Порядок повідомної реєстрації  територіальних  угод,  колективних  договорів, змін і доповнень до них (Додаток 1).

2. Відділу організаційно-правового, кадрового забезпечення та з питань комунального майна Дубечненської сільської ради відповідно до повноважень розглядати територіальні угоди, колективні договори, зміни і доповнення до них, надавати рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами чинного законодавства (у разі їх наявності).

3. Начальнику відділу організаційно-правового, кадрового забезпечення та з питань комунального майна Дубечненської сільської ради (Ірині Курилюк) здійснювати повідомну реєстрацію територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них.

4. Начальнику відділу економічного розвитку, проектування, інвестицій, інформаційної політики та зв’язків з громадськістю Дубечненської сільської ради (Софії Шляхно) створити на офіційному веб-сайті Дубечненської сільської ради Реєстр територіальних угод, колективних  договорів, змін і доповнень до них згідно Додатка 2 (додається).

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Секретар сільської ради                                                           Ірина МАЗУРЕНКО

 

 

 

                                                                               Додаток 1

                                                                               до розпорядження секретаря

                                                                               Дубечненської сільської ради

                                                                               від 16 липня 2021 року № 103

 

ПОРЯДОК
повідомної реєстрації територіальних угод, колективних договорів

 

1. Колективні договори, територіальні угоди  підлягають повідомній реєстрації в Дубечненській сільській раді (далі – реєструючий орган).

Зміни та доповнення до територіальної угоди, колективного договору (далі –угоди (договори) підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядком. Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень.

2. Сторони угоди (договору) подають реєструючому органу на повідомну реєстрацію три примірники угоди (договору) разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами, або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Сторони угоди подають також копії свідоцтв про підтвердження репрезентативності суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців, які брали участь у колективних переговорах з питань укладення цієї угоди.

Сторони угоди в разі досягнення ними домовленості щодо подання реєструючому органу переліку підприємств, установ та організацій (найменування та код ЄДРПОУ), для яких є обов’язковими положення цієї угоди, можуть подавати зазначений перелік до реєструючого органу.

3. Під час повідомної реєстрації реєструючий орган вносить відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них.

4. Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів).

5. Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.

6. Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації угоди (договору) реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію угоду (договір).

7. Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює реєстр галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них, їх текст, рекомендації щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

У разі подання сторонами угоди переліку підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими її положення, такий перелік оприлюднюється на офіційному веб-сайті реєструючого органу разом з текстом угоди.

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

8. Копіювання та опублікування тексту угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) здійснюються разом з інформацією про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення угоди (договору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

9. Примірник угоди (договору), поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новою угодою (договором).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 2

                                                                               до розпорядження секретаря

                                                                               Дубечненської сільської ради

                                                                               від 16 липня 2021 року № 103

 

 

РЕЄСТР
територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них

 

Назва угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього) із зазначенням переліку суб’єктів сторін

Дата набрання чинності, строк, на який укладено

Суб’єкт, що подав на повідомну реєстрацію, вихідний, вхідний номер, дата супровідного листа

Реєстраційний номер, дата повідомної реєстрації угоди (договору), змін і доповнень до неї (нього)

Номер і дата листа реєструючого органу з інформацією про повідомну реєстрацію угоди (договору)

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора