Дубечненська громада

Волинська область, Ковельський район

Про проведення громадського обговорення щодо припинення діяльності шляхом ліквідації гімназії села Залюття Дубечненської сільської ради Ковельського району Волинської області.

Дата: 18.06.2024 20:11
Кількість переглядів: 67

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ДУБЕЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЛІКВІДАЦІЮ ГІМНАЗІЇ С. ЗАЛЮТТЯ ДУБЕЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Дата: 14.06.2024 

    Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» інформаційне повідомлення оприлюднюється у зв’язку з початком проведення громадського обговорення щодо припинення діяльності шляхом ліквідації Гімназії с. Залюття Дубечненської сільської ради Ковельського району Волинської області.

Відповідно до даної статті рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник.

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

 

 

       Найменування організатора громадського обговорення – Дубечненська сільська рада. 

           Мета: врахування думки жителів села Залюття та жителів усієї Дубечненської громади щодо припинення діяльності шляхом ліквідації Гімназії с. Залюття Дубечненської сільської ради Ковельського району Волинської області. 

 

Оптимізація мережі закладів освіти Дубечненської сільської ради – це процес удосконалення структури закладів освіти та форм організації освіти в сільській територіальній громаді на основі врахування потреб і особливостей територіальної громади з метою створення при наявному обсязі ресурсів максимально сприятливих умов для навчання і виховання школярів.

 Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту», який окреслює основні принципи функціонування освітньої галузі. Із 2018 року розпочато реформу «Нова Українська Школа». Мета реформи – кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі.

18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту», який визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти.

Зі вступом в дію зазначеного Закону з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості. 

5 березня 2024 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України №245, якою затверджено у новій редакції Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Слід зазначити, що освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників усіх типів закладів загальної середньої освіти (початкових шкіл, гімназій, ліцеїв).     

         Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №6 від 14.01.2015 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України №245 від 05.03.2024 визначає, що за рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить:

З 1 вересня 2016 року- менше 25 осіб;

З 1 вересня 2025 року – менше 45 осіб;

З 1 вересня 2026 року – менше 60 осіб.

 

 

 

Основною метою оптимізації освітньої мережі територіальної громади є:

створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на освіту, безоплатного забезпечення кожному здобувачу повної загальної середньої освіти відповідно до вимого державного стандарту;

підвищення якості освіти та її відповідність сучасним стандартам на основі ефективного використання потенціалу ресурсів кожного освітнього закладу.

Оптимізація має вирішити важливі соціально-освітні завдання:

підвищення якості освіти і економічної ефективності функціонування закладів освіти;

покращення доступу дітей і молоді незалежно від місця проживання до якісної освіти;

урізноманітнення форм організації освіти й виховання;

забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учнів, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, обдарованої молоді;

забезпечення концентрації й ефективного використання матеріальних, кадрових та фінансових ресурсів регіону для підвищення ефективності освітнього процесу.

 

Відповідно до зазначеного Порядку з 1 вересня 2025 року за рахунок субвенції не здійснюється фінансування закладів загальної середньої освіти (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 45 осіб. 

У зв’язку з цим виникає необхідність приведення до вимог зазначених законодавчих актів мережі закладів загальної середньої освіти і в нашій громаді. Передусім, це стосується Гімназії с. Залюття, навчального закладу із найменшою кількістю учнів. 

Станом на сьогодні у Гімназії с. Залюття навчається 43 учнів, з них у першому класі – 3, у другому класі – 5, у третьому класі – 0, у четвертому класі – 6, у п’ятому класі – 6, у шостому класі – 5, у сьомому класі – 8, у восьмому класі – 8, у дев’ятому класі – 2. Середня наповнюваність – 4,7 учня на клас або 3 учні на одного вчителя, оскільки у цьому закладі працює 13 педагогів. Тобто, жоден із класів у Гімназії с. Залюття не відповідає мінімальному рівню наповнюваності учнів у класі по громаді. Згідно з перспективною мережею на найближчі три роки у Гімназії с. Залюття менше 45 учнів. 

Вартість утримання одного учня у Гімназії с. Злюття у 2024 році складає 71 242 грн. (з них – 58 139 грн. освітня субвенція, 13 133 грн. – кошти місцевого бюджету). Це найвищий показник по громаді, зважаючи на те що у Ліцеї с. Дубечне вартість утримання одного учня лише 30 086 грн., (з них – 23 746 грн. освітня субвенція, 6 340 грн. – кошти місцевого бюджету) тобто, майже утричі менше, ніж у Гімназії с. Залюття. 

Утримання шкіл з малою наповнюваністю – є надважким навантаженням на місцевий бюджет, враховуючи, що розподіл освітньої субвенції не спирається на фактичну наповнюваність учнів у класі. 

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради. 

Відповідно до вищезазначеного, сьогодні на території Дубечненської сільської ради обговоренню підлягає лише ліквідація Гімназії с. Залюття. Планується, що ліквідація має бути проведена до 1 вересня 2025 року, відповідно до вимог чинного законодавства. 

Заходи з оптимізації шкільної мережі проводяться з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та

вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків. 

Головне – це якість освітніх послуг, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Адже лише у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. 

Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати з 14.06.2024 по 13.06.2025 року на поштову адресу: 44412, Дубечненська сільська рада, вул. Незалежності, 20 с. Дубечне, Ковельського району Волинської області. та/або на електронну адресу: dubechnenska@gmail.com

Терміни і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених у ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється відповідальною особою протягом 14 днів після закінчення терміну подання пропозицій. 

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному сайті Дубечненської сільської ради. 

До участі в обговоренні запрош

уються всі жителі Дубечненської громади

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора